Chùa Long An Long Trọng Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Quang

106 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Chùa Long An Long Trọng Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Quang

Ngày đăng: 29/05/2023 05:02 PM

TÁC BẠCH LỄ HÚY NHẬT GIỖ KỴ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM QUANG 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh với niềm hoan hỷ vô biên của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, hàng đệ tử môn nhơn tứ chúng, chúng con phụng mạng Bổn sư thay mặt cho Tăng Ni tín đồ bổn tự đê đầu bái tạ kính dâng lên Chư Tôn Đức nén tâm hương. Quý Ngài đã không ngại đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan không phụ lời thỉnh cầu của chúng con quang lâm nơi đạo tràng... để chứng minh trai lễ với ân đức đó vô lượng vô biên, lời nào đây diễn tả cho cùng, lời nào đây chúng con nói lên cho tận.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay là ngày húy kỵ lần thứ 12 PL.2564 năm 2021 của Thầy tổ chúng con là Cố Hòa Thượng Thượng tâm Hạ quang đã lìa nhục thể qui hồi Phật quốc vào ngày 25 tháng  3 năm Kỷ Sửu trụ thế  65 tuổi.

Thầy Tổ chúng con đã vun trồng giống Thích Tử hoằng truyền đạo Pháp,tiếp dẫn hậu lai, ban rãi ánh sáng từ quang của đạo nhiệm mầu nơi nơi chốn chốn. Ngày nay đệ tử chúng con được trượng thừa công đức của Thầy Tổ mà sách tấn tu hành và bước đi trên đường đạo gặp nhiều duyên lành.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tiền,

Chúng con được nghe Tổ Quy Sơn đã dạy: Sinh ra ta tạo cho ta nên vóc hình ấy là công ơn của cha mẹ, còn sinh ra giới thân huệ mạng, biết đi theo lẽ phải đường ngay, tránh ác làm lành, tu nhơn quả, giải thoát đó là công đức của Thầy Tổ, Bổn sư, giáo thọ A Xà Lê nên ơn tế độ một đời nên thân huệ mạng, rõ đạo màu trí huệ tâm khai. Công đức ấy sánh bằng non Thái và mãi mãi ngàn sau muôn kiếp khó đáp đền.

Ôi ! thật bao la ân đức của Thầy Tổ cũng nhờ Thầy Tổ mà chúng con:

Thân giới phẩm đã nhượm màu Phật Pháp,

Áo cà sa thêm rạng vẻ phước điền.

Thầy Tổ đã cho chúng con giới thân huệ mạng và  tế độ cho chúng con từ chối trần tục vào chốn thiền môn, cởi bỏ chiếc áo phàm trần mà mặc chiếc áo cà sa thắm tình giải thoát

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni,

Hàng Phật tử chúng con hôm nay muốn báo đáp thâm ân trong muôn một của Thầy Tổ và được phép đại lao cho Hòa Thượng Bổn sư chúng con, Phật Tử chúng con thiết lễ trai diên và tịnh tài dâng lên cúng dường Chư Phật, Chư Bồ Tát, thứ cúng hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni để hồi huớng công đức cầu nguyện giác linh Thầy Tổ của chúng con là Hoà thượng được cao đăng Phật quốc.nguoiphattu.com

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi mẫn nạp lễ mọn nầy cho hàng Phật Tử chúng con được ân triêm công đức.

Chúng con cũng không quên cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, thọ mạng miên trường hầu lèo lái con thuyền chánh Pháp dìu dắt chúng sanh trên bước đường hành thiện và tu niệm.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ HÚY NHẬT GIỖ KỴ HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ QUANG

Các công tác chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm cố Hòa thượng  đã hoàn tất
Bảo Tháp Cố Hòa thượng Thượng tâm Hạ Quang
Đệ tử, Phật tử , môn đồ hiếu quyến  cùng Tác bạch tri ân Sư phụ
Chư Tôn Đức chứng minh
Chư Tôn Đức chứng minh
Chư Tôn Đức chứng minh

 

Zalo
Hotline