Người Tàn Mộng

106 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Người Tàn Mộng

Ngày đăng: 30/05/2023 10:48 AM

Khi nằm mộng ai biết mình đang mộng Tỉnh giấc rồi mới biết đã từng mơ?. Người tu Đạo, hỏi bao giờ hết mộng Thưa, là khi Khai ngộ, thoát mê mờ.

Khi nằm mộng ai biết mình đang mộng

Tỉnh giấc rồi mới biết đã từng mơ?.

Người tu Đạo, hỏi bao giờ hết mộng

Thưa, là khi Khai ngộ, thoát mê mờ.

 

- Này hành giả, con đường nào khai ngộ

Cuốn kinh nào mở ngỏ chốn Vô sanh?

Rừng Phật Pháp.. nơi nao bày quang lộ

Chữ nghĩa đầy.. con kiến mãi bò quanh.

 

 

- Khi học Phật nên vén màn ngôn ngữ!

Đạt ý rồi ngay đó hãy vong ngôn.. (*)

Giới, Định, Tuệ ba khóa vàng nên giữ

Chánh Niệm trên Thân, Ngữ với Tâm hồn..

 

- Khi học Phật nên vén màn ngôn ngữ!

Đạt ý rồi ngay đó hãy vong ngôn.. (*)

Giới, Định, Tuệ ba khóa vàng nên giữ

Chánh Niệm trên Thân, Ngữ với Tâm hồn..

 

Có đôi lúc mãi lo tìm chìa khóa

Trong túi chìa vẫn đó lại không hay!

Hãy ngồi xuống Lặng Yên và Nhận Biết

Mặt trời hằng sau lớp lớp mây bay...

 

- Lúc thất vọng, hồn chìm trong quá khứ

Khi âu lo là sống ở tương lai.

An trú Xả, Tuệ tri cùng thực tại

Mộng mê đời.. thôi dứt kể từ đây!

 

(*) Y nghĩa bất y ngữ .

Thích Tánh Tuệ

Zalo
Hotline