Sống Với Nhau

106 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Sống Với Nhau

Ngày đăng: 30/05/2023 10:10 AM

Lần nọ một người hỏi đất Đất sống với nhau thế nào? - Chúng tôi bao hàm, chấp nhận Tô bồi, xây đắp cho nhau.

Lần nọ một người hỏi đất

Đất sống với nhau thế nào?

- Chúng tôi bao hàm, chấp nhận

Tô bồi, xây đắp cho nhau.

Lần kia người hỏi rừng cây

Cây sống làm sao với bạn?

- Chúng tôi vui mọc sum vầy

Chở che nhau, cùng hoạn nạn...

 

Người hỏi mây trời phiêu lãng

Thế nào bay lượn cùng nhau?

- Chúng tôi lòng không giới hạn

Tan vào nhau thuở ban đầu!

 

Rồi người hỏi thầm lá cỏ

Chung sống bạn bè ra sao?

- Mặt đất đan xen, nương tựa

Chia từng sương nắng... gửi, trao.

 

Hỏi dòng sông xuôi năm tháng

Thế nào nước nhịp nhàng trôi?

- Chúng tôi quyện hòa nhau chảy

Dù khi sóng dập gió dồi…

 

Rồi người gạn hỏi từng người

Với nhau, thế nào ta sống?

Không ai một tiếng trả lời

Những pho tượng cười… di động.

 

- Đời còn dẫm nhau mà sống

Người còn nặng những niềm riêng…

Vì ngỡ kiếp đời miên viễn

Tình Người, đạo đức xô nghiêng…

 

Người về thương người nhỏ lệ

Cúi mình lạy khắp thiên nhiên…

 

Như Nhiên (phóng tác) 

Zalo
Hotline