Bí Quyết Làm Đẹp Của Hoàng Hậu Mallika (Mạt-Lợi)

106 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Bí Quyết Làm Đẹp Của Hoàng Hậu Mallika (Mạt-Lợi)

Ngày đăng: 30/05/2023 09:18 AM

Một thời Đức Phật đang trú tại Tinh xá Jetavana (Kỳ Viên) ở Savatthi (Xá-vệ), hoàng hậu Mallika (Mạt-lợi) đến đảnh lễ đức Phật, chào Ngài rồi hỏi câu hỏi sau:

“Kính bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào làm cho một người phụ nữ xấu, nghèo và địa vị xã hội thấp? Nguyên nhân nào làm cho một người phụ nữ xấu, mà giàu có, và địa vị xã hội cao? Nguyên nhân nào làm cho một người phụ nữ đẹp, nghèo và địa vị xã hội thấp? Nguyên nhân nào làm cho người phụ nữ đẹp, giàu có và có địa vị xã hội cao?"

Đức Phật trả lời “Này Mallika, khi một người phụ nữ dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, hung dữ, giận hờn ngay cả những việc nhỏ nhặt không vừa lòng cô ta; khi nóng giận như thế, cô ấy không phát tâm cúng dường vật thực cho chư tăng và các bậc thánh nhân, sanh tâm đố kỵ quyền lợi danh vọng với người khác; sau khi chết đi, người nữ ấy tái sanh làm người xấu, nghèo khó và có địa vị xã hội thấp hèn.

Này Mallika, khi một người phụ nữ dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, hung dữ, giận hờn ngay cả những việc nhỏ nhặt không vừa lòng cô ta; thế nhưng, cô ấy rộng rãi, phát tâm cúng dường vật thực cho chư tăng và các bậc thánh nhân, không sanh tâm đố kỵ quyền lợi danh vọng với người khác; sau khi chết đi, người nữ ấy tái sanh làm người xấu, giàu có và có địa vị xã hội cao.

“Này Mallika, khi một người phụ nữ không dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, hung dữ, giận hờn những việc nhỏ nhặt hay những việc lớn không vừa lòng cô ta. Thế nhưng, cô ấy bủn xỉn, không phát tâm cúng dường vật thực cho chư tăng và các bậc thánh nhân, sanh tâm đố kỵ quyền lợi danh vọng với người khác; sau khi chết đi, người nữ ấy tái sanh làm người đẹp, nhưng nghèo khó và có địa vị xã hội thấp.

Này Mallika, khi một người phụ nữ không dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, hung dữ, giận hờn những việc nhỏ nhặt hay những việc lớn không vừa lòng cô ta. Cô ấy rộng rãi, phát tâm cúng dường vật thực cho chư tăng và các bậc thánh nhân, không sanh tâm đố kỵ quyền lợi danh vọng với người khác; sau khi chết đi, người nữ ấy tái sanh làm người xinh đẹp, giàu có và có địa vị xã hội cao.

“Này Mallika, do những lý do này mà có người đẹp, có kẻ xấu, có người giàu có địa vị xã hội cao, cũng có người nghèo khó địa vị xã hội thấp.”

Như vậy, hoàng hậu Mallika đã hiểu được nguyên nhân làm cho người phụ nữ xấu, dung mạo xấu xa, khi nhìn vào thấy ghê tởm, cũng như hiểu được nguyên nhân để trở thành người giàu và có địa vị cao trong xã hội.

Bạn muốn trở thành loại phụ nữ nào?

 

TG: Hằng Như

Zalo
Hotline