Tại Sao Ngài Lục Tổ Dạy Người Dùng Ba Mươi Sáu Pháp Đối Khi Có Người Hỏi Pháp?

106 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Tại Sao Ngài Lục Tổ Dạy Người Dùng Ba Mươi Sáu Pháp Đối Khi Có Người Hỏi Pháp?

Ngày đăng: 30/05/2023 08:46 AM

Hỏi: Tại sao ngài Lục Tổ dạy người dùng ba mươi sáu pháp đối khi có người hỏi pháp?

Đáp: Ấy là thủ thuật của Phật của Tổ để phá chấp chúng sanh, bởi vì “一切惟心造-Nhất thiết duy tâm tạo”, tâm tạo vốn chẳng có thật, do bệnh của chúng sanh ham chấp thật nên hễ chấp vào cái đen thì Tổ nói là trắng; hễ chấp vào cái trắng thì Tổ nói là đen. Nhưng lúc Tổ nói “Trắng”, ý của Tổ chẳng phải là trắng; lúc Tổ nói “Đen”, ý của Tổ chẳng phải là đen, chỉ là phá cái chấp của chúng sanh, trị bệnh chấp thật của chúng sanh mà thôi. Do bệnh của chúng sanh là bệnh giả, nên thuốc của Tổ cũng là thuốc giả, nếu chấp vào lời Tổ là sai lầm.

Zalo
Hotline